Označeno tagom - OPKK
1260785_84481055 400x200

Otvorena su nova e-savjetovanja za poduzetnike i poljoprivrednike!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 18. svibnja 2018.g. otvorilo javno e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje ... Detaljnije »

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.12 Otvoreni poziv

Cilj Poziva: pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 18.05.2018.
Rok za prijavu: 29.06.2020.
Iznosi sredstava €: 3.947.368

Poziv za sufinanciranje Nadogradnje i elektrifikacije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar KK.07.5.1.05 Izravna dodjela

Cilj: osiguranje efikasne i pouzdane željezničke povezanosti između luke Vukovar i cijele Republike Hrvatske i ostalih povezanih dijelova Europe što će dovesti do prebacivanje teretnog prometa sa cestovnog na željeznički promet što će u krajnosti ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 11.05.2018.
Rok za prijavu: 27.07.2018.
Iznosi sredstava €: 63.855.165

Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža KK.04.3.1.01. Izravna dodjela

Cilj: uvođenje koncepta naprednih mreža u postojeću distribucijsku mrežu električne energije. Prihvatljivi prijavitelji: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Prihvatljive aktivnosti: – aktivnosti vezane uz uspostavu napredne mjerne infrastrukture – aktivnosti vezane uz razvoj i optimizaciju konvencionalne ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 07.05.2018.
Rok za prijavu: 01.06.2018.
Iznosi sredstava €: 19.730.280

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina –Murter  KK.06.4.2.28 Izravna dodjela

Cilj: usklađivanje aglomeracije Betina-Murter s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 03.05.2018.
Rok za prijavu: 02.08.2018.
Iznosi sredstava €: 11.269.131
1314229_16943291 400x200

Otvoren poziv za povećanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni poziv “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)” KK.04.1.2.01. Cilj Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti ... Detaljnije »