Označeno tagom - okoliš

Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

Predmet: sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta. Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave. Prihvatljive aktivnosti: izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 08.03.2017.
Rok za prijavu: 30.09.2017.

Najava: Shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); Ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele

Cilj: cilj je provedba aktivnosti definiranih u planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima). Aktivnosti se provode prema definiranim prioritetima, a u svrhu postizanja ili održavanja povoljnog stanja vrste pri čemu se prate pokazatelji ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 2.888.000

Najava: Izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; Otvoreni postupak dodjele

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu izgradnje kompostišta za odvojeno prikupljeni biorazgradivi otpad što će doprinijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja neadekvatnog gospodarenja otpadom. Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti su vezane uz gradnju i opremanje ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 4.000.000

Najava: Izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; Otvoreni postupak dodjele

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu izgradnje sortirnica za odvojeno prikupljenog otpada što će doprinijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja neadekvatnog gospodarenja otpadom. Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti su vezane uz gradnju i opremanje sortirnica, ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 6.666.666

Najava: Implementacija programa edukativnih aktivnosti; Otvoreni postupak dodjele

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu implementacije programa edukativnih aktivnosti u svrhu jačanja svjesnosti o gospodarenju otpadom. Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti su vezane uz provedbu programa edukativnih aktivnosti podizanja javne svijesti s ciljem ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 6.666.666

Najava: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); Otvoreni postupak dodjele

Cilj: Unaprijediti znanje o utjecaju klimatskih promjena na okoliš, biološku raznolikost, resurse, ekonomiju i zdravlje te predložiti rješenja i mjere za prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje ranjivosti ranjivih sektora na klimatske promjene. Prihvatljive aktivnosti ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 4.550.550