Označeno tagom - okoliš

Postupak izravne dodjele strateškog projekta „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“

Cilj: usklađivanje aglomeracije Rugvica – Dugo Selo s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ) i Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 04.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 16.205.616

Postupak izravne dodjele strateškog projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice”

Cilj: usklađivanje aglomeracije Varaždinske Toplice s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 02.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 4.720.000

Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Mursko Središće

Cilj: usklađivanje aglomeracije Mursko Središće s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 10.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 17.169.858

Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Donja Dubrava

Cilj: usklađivanje aglomeracije Donja Dubrava s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 10.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 18.086.988

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

Cilj: usklađivanje aglomeracije Jastrebarsko s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 25.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 13.044.889

Najava: Shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); Ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele

Cilj: cilj je provedba aktivnosti definiranih u planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima). Aktivnosti se provode prema definiranim prioritetima, a u svrhu postizanja ili održavanja povoljnog stanja vrste pri čemu se prate pokazatelji ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 2.888.000