Označeno tagom - EU
1390419_90342490 400x200

Koliko Europa troši na obranu?

Eurostat je danas, 18. svibnja 2018.g., objavio podatke o proračunskoj potrošnji država članica na obranu. U 2016.g. su države članice potrošile 200 bilijuna eura na obrambene aktivnosti, što je ekvivalentno postotku od 1,3 BDP-a. Zemlje ... Detaljnije »

3d people partner.

Otvorene prijave za savjetodavni status OCD-a pri Ujedinjenim narodima

Ekonomsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda – ECOSOC otvorilo je prijave za savjetodavni status organizacija civilnoga društva pri Vijeću s rokom prijave 1. lipnja 2018.g. ECOSOC je centralna platforma za dijalog i razmjenu inovativnog mišljenja ... Detaljnije »

AGRO 4_400x200

Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o Mreži za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede provodi javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o Mreži za ruralni razvoj. Ovim se Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj uređuje provedba Mjere 20 „Tehnička pomoć“, podmjere 20.2 „Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže“ ... Detaljnije »

Poziv za sufinanciranje Nadogradnje i elektrifikacije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar KK.07.5.1.05 Izravna dodjela

Cilj: osiguranje efikasne i pouzdane željezničke povezanosti između luke Vukovar i cijele Republike Hrvatske i ostalih povezanih dijelova Europe što će dovesti do prebacivanje teretnog prometa sa cestovnog na željeznički promet što će u krajnosti ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 11.05.2018.
Rok za prijavu: 27.07.2018.
Iznosi sredstava €: 63.855.165

Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža KK.04.3.1.01. Izravna dodjela

Cilj: uvođenje koncepta naprednih mreža u postojeću distribucijsku mrežu električne energije. Prihvatljivi prijavitelji: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Prihvatljive aktivnosti: – aktivnosti vezane uz uspostavu napredne mjerne infrastrukture – aktivnosti vezane uz razvoj i optimizaciju konvencionalne ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 07.05.2018.
Rok za prijavu: 01.06.2018.
Iznosi sredstava €: 19.730.280

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina –Murter  KK.06.4.2.28 Izravna dodjela

Cilj: usklađivanje aglomeracije Betina-Murter s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 03.05.2018.
Rok za prijavu: 02.08.2018.
Iznosi sredstava €: 11.269.131