Primjeri projekata - strukturni fondovi

Europski pomorski i ribarski fond
  • Objavljeno:
  • 11.02.2013.

 

 Promicanje tržnica ribe i riblje kulture u Nizozemskoj

U provinciji na sjeveru Nizozemske tri su tržnice kupovanje svježe ribe pretvorile u kulturno i kulinarsko iskustvo gdje kupci mogu saznati više o samom ribolovu. Sredstvima iz Fonda tržnice su otvorile internetsku stranicu i uložile u promotivne materijale. Kupci također imaju priliku sudjelovati u radionicama i naučiti kako pripremiti ribu. Provedbom projekta došlo je do otvaranja novih trgovina te razvitka suradnje između ribara, trgovina i turističkih agencija.

Ukupna vrijednost projekta
318.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
61.374 eura


 On-line promicanje  ribarskog turizma u Danskoj

Otok Funen dobio je novac za razvoj internetske stranice za promicanje otoka kao mjesta za rekreacijski ribolov pastrve. Na stranici se mogu pronaći informacije o tečajevima ribolova, trgovinama s opremom za ribolov, najboljim mjestima za ribolov te informacije o prijevozu, smještaju i lokalnim restoranima.

Ukupna vrijednost projekta
84.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
21.000 eura


 Poslovi za ozlijeđene ribare u Francuskoj

Poduzeće “Atelier des Gens de Mer” projektom želi potaknuti povratak na posao ozlijeđenih ribara te njihovo zapošljavanje u ribarnicama i na drugim mjestima povezanim uz ribolov u području Marennes-Oléron u Francuskoj. Poduzeće nudi usluge poput održavanja brodova i popravka ribarskih mreža u pristaništu Cotinière. Provedbom projekta poboljšana je kvaliteta života ribara, a sam projekt je primjer integracije socijalnih ciljeva u održiv poslovni model.

Ukupna vrijednost projekta
89.271 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
19.994 eura


 Razvoj područja za rekreaciju u Estoniji

Svrha projekta razvoj je turističkog potencijala u području jezera Võrtsjärv razvijanjem turističkog ribolova na temelju kulture ribolova i običaja. Obalno područje očišćeno je, postavljeni su prometni znakovi, izgrađeno je još sadržaja za turiste te su popravljeni kanui za iznajmljivanje. Razne turističke aktivnosti, poput tradicionalnog ribolova, privukle su turiste u ovo područje nakon provedbe projekta.

Ukupna vrijednost projekta
24.232 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
18.174 eura


  Ribarstvo, ribolov i edukacija u Latviji

Svrha projekta revitaliziranje je područja oko jezera Burtnieku te podizanje svijesti o ribolovu, zdravlju i okolišu. Novac iz Fonda utrošen je na poduku ribolova i zaštite okoliša za djecu i mlade te kupovanje opreme i izgradnju sadržaja. Provedba projekta donijela je uspješniju turističku sezonu te otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta
16.800 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
11.400 eura


  Turistički trening za ribare, Sjeverna i Istočna Laponija u Finskoj

Ovaj je projekt ribarima, koji se žele prebaciti u turizam,  ponudio integrirani paket tečajeva specijaliziranih upravo za to.  Kroz ovaj se projekt obučilo 14 od 20 lokalnih ribara. Dobili su potrebne kvalifikacije, vještine i sigurnosne certifikate koji su im potrebni kako bi kasnije razvili uspješne turističke pakete. Projekt je, između ostalog, doveo do organiziranja daljnjih treninga za druge zainteresirane ribare.

Ukupna vrijednost projekta
78.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
30.186 eura


  KM 0 u Portugalu

Projekt „KM 0”  brendirajuća je inicijativa koja promovira lokane izvore i spaja dionike cjelokupnog lanca proizvodnje, prerade, prodaje, marketinga i konzumacije ribarskih proizvoda u području Minho-Lime. Razvoj ovog brenda započeo je razvojem slijedivog sustava kvalitete proizvodnog lanca. Projekt „KM 0“ radi na jačanju veza izmešu restorana, kuhara, ribara i ostalih primarnih proizvođača u ovom području jačajući njihove tržišne prilike.

Ukupna vrijednost projekta
128.621,10 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
67.526,06 eura


  Ribarsko selo godine 1906. u Njemačkoj

Ovaj projekt pomogao je bremenhavenškoj luci da se obnovi njezina atraktivnost i slika područja, odnosno da se povećaju posjeti turista. Bremenhaven je nakon kriza sedamsedetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća izabran za niz regeneracijskih projekata, a projekt „Ribarsko selo godine 1906.“ jedan je od njih. Nadalje, ovaj je projekt relevantan za ribarske LAG-ove, koji traže načine kako reintegrirati takav životni stil u lokalnu zajednicu. Projekt bi mogao razvijati i sinergije sa projektima, koji korištenjem umjetnosti, nastoje oživjeti ribarske luke, kao što je unaj u Anconi.

Ukupna vrijednost projekta
395.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
158.000 eura


  Izgradnja infrastrukture za kavezni uzgoj pastrve u Škotskoj

Tvrtka Dawnfresh Farming Limited, koja se bavi uzgojem kalifornijske pastrve, odlučila je investirati u izgradnju velike i trajne plutajuće riblje farme sa 14 kaveza na jezeru Etive. Farma, koja je prikazana u fotomontaži niže, time bi postala najveća tog tipa na spomenutom jezeru sa kapacitetom od 2500 tona ribe.

Ukupna vrijednost projekta
909.710 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
272.952 eura


  Planovi za proširenje i unapređenje usluga savjetovanja za uzgoj pastrva u Škotskoj

Tvrtka Invicta Trout pruža usluge savjetovanja za sve aspekte uzgoja pastrva u kopnenim vodama. Ovim projektom su financirali planove za proširenje i unapređenje usluga koje pružaju, bilo da se radi o savjetovanju za povećanje profita/efikasnosti ili za rješavanje bilo kojeg drugog problema kod uzgoja pastrva.

Ukupna vrijednost projekta
11.232 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
3.370 eura


  Unapređenje pogona za skladištenje plave ribe u Škotskoj

Europski fond za ribarstvo je odobrio sredstva za ugradnju mehanizama za hlađenje i filtraciju bazena za držanje plave ribe.

Ukupna vrijednost projekta
969.360 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
193.871 eura

 


  Jačanje zastupljenosti škotskog školjkarstva u svijetu

Udruzi uzgajivača školjkaša iz Škotske odobreno je financiranje projekta povećanja zastupljenosti škotske industrije školjaka u Europskoj uniji ali i svijetu što bi u konačnici rezultiralo povećanjem proizvodnje u ovom sektoru.

Ukupna vrijednost projekta
37.474 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
37.474 eura


  Remont tankova za gorivo u ribarskim lukama u Škotskoj

Kako bi se zadržala zadovoljavajuća opskrba ribarskih luka gorivom, lokalna vlast jedne pokrajine u Škotskoj je odlučila izvršiti potpuni remont 15 tankova za gorivo, za što su dobili sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo. Remont je nužan kako bi se zadržala postojeća razina profita/efikasnosti lokalne ribarske industrije.

Ukupna vrijednost projekta
230.032 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
115.015 eura


  Višefunkcionalni riblji restoran, trgovina i radni prostor u Danskoj

Sufinanciranjem od strane Europskog fonda za ribarstvo izgrađen je kompleks koji uključuje restoran, ribarnicu i pogon za sušenje ribe što je omogućilo investitoru da svoje proizvode prodaje i u drugim dijelovima zemlje. Oko 70% proizvoda koji su dostupni u restoranu i ribarnici domaće su proizvodnje. Ovim projektom je otvoreno 6 stalnih radnih mjesta, a tijekom sezone broj sezonskih radnika se penje i do 20.

Ukupna vrijednost projekta
700.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
22.500 eura


  Obnavljanje populacije europske jegulje u Sjevernoj Irskoj

Ministarstvo pod čijom je ingerencijom zaštita ribljeg fonda dobilo je sredstva za petogodišnji projekt obnove populacije europske jegulje u skladu sa Europskom mjerom o zaštiti. Ovim projektom će se uspostaviti razna stručna tijela koja će se brinuti o tome da riblji fond bude zdrav, te da se populacija konstatno povećava. Mjere također predviđaju i edukacije o održivom ribarenju jegulja kako bi fond ribe ostao očuvan i u budućnosti.

Ukupna vrijednost projekta
3.300.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
1.000.000 eura


  Obnova luke u Southwoldu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Europski fond za ribarstvo će financirati obnovu luke koja je ujedno i dio povijesne baštine grada Southwolda. Radovi uključuju rekonstrukciju pratećih objekata, izgradnju novih pristaništa, skaldišta, instalaciju prostora za hlađenje i stroja za stvaranje leda, sustava video nadzora, te krana nosivosti od 55kg koji bi služio za prenošenje robe s brodova na obalu

Ukupna vrijednost projekta
2.841.954 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
1.421.173 eura


Širenje pogona za prženje ribe u Ujedinjenom Kraljevstvu

Projektom ukupne vrijednosti  1.200.000 eura financirati će se širenje tvornice i ugradnja nove opreme za prženje i zamrzavanje ribe. Površina tvornice će se ovom investicijom povećati za 59%, a novi objekti će biti u potpunosti kompatibilni s postrojenjima za termičku obradu ribe. Širenje proizvodnih kapaciteta će omogućiti zapošljavanje dodatnih 5 radnika i time će biti moguće obrađivati veće količine lokalno ulovljene ribe.

Ukupna vrijednost projekta
1.227.572 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
245.514 eura


  Modernizacija luke Orjaku u Estoniji

Nedostatna infrastruktura te poteškoće u pristupu luci i otvorenom moru naveli su lokalnu vlast, ribare i turističke djelatnike na provedbu projekta obnove luke Orjaku. Modernizacija je provedena u tri faze; najprije je nadograđena lučka obala, zatim je rekonstruirana komunalna infrastruktura u luci i konačno, u posljednjoj fazi, izgrađeni su objekti koji su dani na korištenje ribarima (sobe za spavanje, spremišta za opremu, rashladni uređaji za ribu itd.).

Ukupna vrijednost projekta
536.980 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
355.536 eura


  Izgradnja doka u luci Lerwick u Škotskoj

Uprava luke Lerwick je dobila sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo za financiranje izgradnje novog doka. Prva faza projekta je obuhvatila radove nasipavanja obale, a druga izgradnju novog pristaništa za brodove čime bi luka održala svoju vodeću poziciju u ribarskoj industriji. Ovim projektom će se olakšati istovar ribe, servisiranje plovila, manipuliranje i transport ribe, uvjeti rada će biti poboljšani, a cijeli će kompleks biti energetski efikasniji.

Ukupna vrijednost projekta
3.691.898 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
1.124.011 eura


  Lučko skladište u Škotskoj

Europski fond za ribarstvo je financirao izgradnju skladišta hrane za ribu koja se uzgaja u ribogojilištima. Objekt ima kapacitet od 1.200 tona, a predviđen je godišnji transfer od 40.000 tona hrane kroz luku, a time i kroz novoizgrađeno skladište.

Ukupna vrijednost projekta
569.188 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
442.626 eura


  Razvoj luke u Fraserburghu u Škotskoj

Projektom će se financirati povećanje dubine u uvali na pet metara, te izgradnja natkrivenog veza za 20-25 ribarskih brodova. Plovila bi tako bila bliže tržnici ribe što olakšava istovar i transport, a u luci se time oslobađa golem prostor za izgradnju objekata za servisiranje plovila, skaldištenje robe i sl. Stvaranje dodatnog prostora će smanjiti zagušenost luke pa će se time povećati sigurnost plovila i mornara.

Ukupan vrijednost projekta
12.571.595 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
8.799.601 eura


  Izgradnja nove riblje tržnice u Škotskoj

Gradske tržnice u Glasgowu dobile su sredstva za izgradnju novog kompleksa za prodaju ribe. U novom objektu će biti moguće provoditi sve nužne protokole o sigurnosti hrane, a on on će uz to biti sigurniji i vizalno ugodniji za kupce.

Ukupna vrijednost projekta
2.560.691 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
1.024.282 eura


  Rekonstrukcija proizvodnog pogona u Škotskoj

Tvrtka Whitelink koja se bavi obradom ribe dobila je sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo te ih je investirala u rekonstrukciju postrojenja za preradu ribe i ostalih morskih proizvoda. Rekonstrukcija uključuje izgradnju novog rashladnog postrojenja te postrojenja za termičku obradu ribe, škampa i morskih puževa. Investicijom će se otvoriti šest novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta
1.333.076 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
533.303 eura


  Razvoj ribarske luke u Ujedinjenom Kraljevstvu

Projektom se predviđa proširenje zaljeva u kojem se vrši utovar i istovar čime se povećava prostor za kontejnere i kamione, a proizvodi se time efikasnije i brže transferiraju kroz luku. Izgraditi će se i prostor za aukciju ribe te će se tako lokalno ulovljena riba prodavati direktno u luci što ribi daje dodatnu vrijednost s obzirom na svježinu.

Ukupna vrijednost projekta
1.385.339 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
698.568 eura


  Programi osposobljavanja ribara u Ujedinjenom Kraljevstvu

Europski fond za ribarstvo financirao je razne treninge za više od 7.500 osoba. Treninzima su pokrivena područja sigurnosti na moru (vatrogastvo, prva pomoć), obuke za razne certifikate (skiper, upravitelj strojarnice itd.) te tečaj za pojedince koji su zainteresirani za ulazak u industriju ribarstva. Svi treninzi time postaju u potpunosti besplatni za njihove korisnike.

Ukupna vrijednost projekta
730.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
730.000 eura


  Unapređenje ekološke održivosti ribarstva u Walesu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Cilj projekta je uspostaviti isplative ekološke programe koji su dizajnirani kako bi unaprijedili fond migracijske ribe. Programi bi rezultirali stvaranjem skupine pojedinaca sa dobrim znanjem na području zaštite okoliša koji bi efikasno upravljali ribljim fondom  migracijskih vrsta. Konkretni radovi bi uključivali povećanje prohodnosti ruta kojima prolaze migracijske vrste, smanjenje negativnih efekta kiselih kiša te obnovu staništa.

Ukupna vrijednost projekta
1.500.000 eura

Iznos sufinanciranja iz EU fondova
1.125.000 eura