Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 11.08.2017.

ivana500xnešto

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanje vezana uz tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJA:

Pročitao sam da je zbog šteta uzrokovanih požarima ovo ljeto otvoren natječaj kojim je moguće sufinancirati nastalu štetu na poljoprivrednim zemljištima. Mojem OPG-u načinjena je takva šteta, međutim ne ove godine, nego ljeto 2015.g. Kako se još uvijek nisam oporavio od nanesene štete zanima me mogu li sufinancirati određene aktivnosti sanacije poljoprivrednog zemljišta i/ili nabave novih strojeva putem natječaja za tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”? Također koji su kriteriji prihvatljivosti korisnika te koje su prihvatljive aktivnosti i troškovi?

ODGOVORI:

Nakon požara koji su ovo ljeto nanijeli velike štete poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 74/2017 od 28.7.2017.g. kako bi se nastradalim poljoprivrednicima omogućilo da nastave s poljoprivrednom proizvodnjom.

Potporu mogu ostvariti sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika. U slučaju da niste upisani u Upisnik, možete to učiniti sve do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Prihvatljivi su zahtjevi poljoprivrednika na čijem je području proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalan događaj od 1. siječnja 2014.g. uz uvjet da zadovoljavaju i druge uvjete iz natječaja, te da nisu započete aktivnosti sanacije štete prije podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju. Utvrđena šteta na poljoprivrednom potencijalu mora biti veća od 30%.

Preduvjet za ostvarivanje potpore: županija mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj na području vaše jedinice lokalne samouprave sukladno posebnim propisima.

Pod kojim se uvjetima može zatražiti potpora:
- U slučaju da tražite potporu za oštećene gospodarske zgrade: u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina;
U slučaju da tražite potporu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi): u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara;
- U slučaju da tražite potporu za uništeno poljoprivredno zemljište: do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika;
U slučaju da tražite potporu za uništene strojeve i gospodarska vozila: u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji morate dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

Prihvatljivi troškovi:
– prihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prihvatljivi materijalni troškovi:
- investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
– građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
– popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
– nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
– kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
– označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Više o Pozivu saznajte ovdje.