Aktualno

Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama
  • Objavljeno:
  • 31.07.2017.

U Narodnim novinama br. 74/2017 objavljen je Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Natječaj za korištenje ove mjere Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila je za ovaj tjedan, a prijave na natječaj bit će omogućene početkom listopada 2017.g., jer je zbog EU pravila potrebno zadovoljenje osnovnih preduvjeta korištenja ove mjere.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi su:
– prihvatljivi opći troškovi i
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su:
– investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
– građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospo­darskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
– popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
– nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
– kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
– označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

U izradi je i Uputa u kojoj će biti navedeni svi uvjeti prijave na natječaj i način na koji ih zadovoljiti. Timovi Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavne službe i Hrvatske gospodarske komore održat će niz operativnih sastanaka s predstavnicima lokalne samouprave, razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa – kako bi, udruženim snagama, poljoprivrednike čiji je poljoprivredni potencijal  stradao, što učinkovitije pripremilo za prijavu dokumentacije za predstojeći natječaj.

Izvor: http://narodne-novine.nn.hr, http://ruralnirazvoj.hr