Aktualno

OBAVIJEST: Izmjena Poziva Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08.
  • Objavljeno:
  • 04.08.2017.

Objavljena je izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka KK.03.2.1.08. Uvjete poziva i izmjenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Najvažnije izmjene odnose se na usklađivanje natječajne dokumentacije sa Zajedničkim nacionalnim pravilima ver 3, odnosno izmjenu Priloga 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI te uvođenje novog Priloga 12. Pravila o financijskim korekcijama.

Popis izmjena dostupan je u posebnom dokumentu u kojem su žutom bojom označene sve izmjene. Izmjene su žutom bojom označene i u samoj dokumentaciji.

Predmet Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Prihvatljivi troškovi:
– troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije;
– prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti;
– troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
– ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
– troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
– troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Izvor: https://www.mingo.hr