Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 03.07.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zapošljavanje, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 30.06.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 53.453.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični ciljevi: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– neprofitne organizacije.

Obavezni partneri:
– regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
– Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti:
– udruga;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– vjerska zajednica;
– ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti:
– zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
– obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
– promidžba i vidljivost;
– upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstva: 400.900.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 900.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2020.g.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. U modalitetu trajnog Poziva, projekti se odabiru za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice.

VAŽNO!! 24. 07. 2017. Objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumenti su dostupni za preuzimanje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com