Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – CEF
 • Objavljeno:
 • 14.11.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27
Tema/sektor: Promet
Datum otvaranja natječaja: 13.10.2016.
Rok za prijavu: 07.02.2017.
Iznosi sredstava €: 1.900.000.000
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava
Partneri: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava

Europska komisija otvorila je treći Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – CEF. Ovim pozivom dostupno je 1.9 milijardi eura za financiranje ključnih prometnih projekata.

Za 28 država članica, na raspolaganju je 840 milijuna eura i to za prekogranične infrastrukturne projekte i za projekte koji pokrivaju inovaciju i nove tehnologije te sustave upravljanja prometom kao što je European Railway Traffic Management System (ERTMDS), Pametni transportni sustavi za ceste (ITS) ili Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) program.

Za 15 država članica u kohezijskoj omotnici, na raspolaganju je 1.1 milijardi za ključne projekte na TEN-T mrežama u održivim načinima transporta, kao što su željeznice i unutarnja plovidba.

 1. Kohezijski poziv za godišnji program CEF promet 2016

Predmet natječaja: poziv na dostavu projektnih prijedloga u skladu sa zajedničkim interesom unutar CEF-a na području TEN-T mreže

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedna ili više zemalja članica EU koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Kohezijskog fonda
 • uz suglasnost jedne ili više dotičnih članica koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Kohezijskog fonda: međunarodne organizacije, zajednički poduhvati, ili javni ili privatni poduhvati ili tijela osnovana u zemlji članici Europske Unije

 Prihvatljive aktivnosti: studije ili radovi koji uključuju uklanjanje uskih grla i povezivanje nedostajućih veza, poboljšanje željezničke interoperabilnost, i, posebno, unaprjeđenje prekograničnih odjeljaka na području TEN-T mreže.

Iznos: Najniži iznos po projektu je 500.000 eura prihvatljivih troškova za studije, a 1.000.000 eura za radove. Stopa sufinanciranje je do 85%.

Ukupna alokacija: 250 milijuna eura

Rokovi: natječaj je otvoren od 13. listopada 2016. godine, a krajnji rok za prijavu je 7. veljače 2017. godine.

Više o natječaju saznajte ovdje!

 1. Opći poziv za godišnji program CEF promet 2016

Predmet natječaja: poziv na dostavu projektnih prijedloga u skladu sa zajedničkim interesom unutar CEF-a na području TEN-T mreže

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedna ili više zemalja članica EU
 • međunarodne organizacije, zajednički poduhvati, ili javni ili privatni poduhvati ili tijela osnovana u zemlji članici Europske Unije

 Prihvatljive aktivnosti: studije ili radovi koji uključuju:

 • uklanjanje uskih grla i povezivanje nedostajućih veza, poboljšanje željezničke interoperabilnost, i, posebno, unaprjeđenje prekograničnih odjeljaka na području TEN-T mreže
 • osiguranje održivog prometnog sustava sa pretpostavkom očekivanih budućih prometnih tijekova kao i omogućavanje uspostave dekarbonizacije svih oblika prometa kroz prijelaz na inovativne nisko-ugljične i energetski učinkovite tehnologije, optimizirajući sigurnost

 Iznos: Najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu je 500.000 eura za studije, a 1.000.000 eura za radove. Stope sufinanciranja su različite ovisno o aktivnostima, a kreću se od 10% do 50%.

Ukupna alokacija: 190 milijuna eura

Rokovi: natječaj je otvoren od 13. listopada 2016. godine, a krajnji rok za prijavu je 7. veljače 2017. godine.

Više o natječaju saznajte ovdje!

 1. Kohezijski poziv za višegodišnji program CEF promet 2014. – 2020.

Predmet natječaja: poziv na dostavu projektnih prijedloga u skladu sa zajedničkim interesom unutar CEF-a na području TEN-T mreže i prioritetima financiranja CEF regulacije

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedna ili više zemalja članica EU koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Kohezijskog fonda
 • uz suglasnost jedne ili više dotičnih članica koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Kohezijskog fonda: međunarodne organizacije, zajednički poduhvati, ili javni ili privatni poduhvati ili tijela osnovana u zemlji članici Europske Unije

 Prihvatljive aktivnosti:

 • uklanjanje uskih grla i povezivanje nedostajućih veza, poboljšanje željezničke interoperabilnost, i, posebno, unaprjeđenje prekograničnih odjeljaka na području TEN-T mreže
 • osiguranje održivog prometnog sustava sa pretpostavkom očekivanih budućih prometnih tijekova kao i omogućavanje uspostave dekarbonizacije svih oblika prometa kroz prijelaz na inovativne nisko-ugljične i energetski učinkovite tehnologije, optimizirajući sigurnost
 • optimizacija integracije i povezanosti načina prometa i poboljšanje interoperabilnosti prometnih usluga, uz osiguranje dostupnosti prometne infrastrukture

Iznos: Najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu je 500.000 eura za studije, a 1.000.000 eura za radove. Stopa sufinanciranje je do 85%.

Ukupna alokacija: 849,5 milijuna eura

Rokovi: natječaj je otvoren od 13. listopada 2016. godine, a krajnji rok za prijavu je 7. veljače 2017. godine.

Više o natječaju saznajte ovdje!

 1. Opći poziv za višegodišnji program CEF promet 2014. – 2020.

Predmet natječaja: poziv na dostavu projektnih prijedloga u skladu sa zajedničkim interesom unutar CEF-a na području TEN-T mreže i prioritetima financiranja CEF regulacije

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedna ili više zemalja članica EU
 • međunarodne organizacije, zajednički poduhvati, ili javni ili privatni poduhvati ili tijela osnovana u zemlji članici Europske Unije

Prihvatljive aktivnosti:

 • uklanjanje uskih grla i povezivanje nedostajućih veza, poboljšanje željezničke interoperabilnost, i, posebno, unaprjeđenje prekograničnih odjeljaka na području TEN-T mreže
 • osiguranje održivog prometnog sustava sa pretpostavkom očekivanih budućih prometnih tijekova kao i omogućavanje uspostave dekarbonizacije svih oblika prometa kroz prijelaz na inovativne nisko-ugljične i energetski učinkovite tehnologije, optimizirajući sigurnost
 • optimizacija integracije i povezanosti načina prometa i poboljšanje interoperabilnosti prometnih usluga, uz osiguranje dostupnosti prometne infrastrukture

Iznos: Najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu je 500.000 eura za studije, a 1.000.000 eura za radove. EU sufinancira bespovratnim sredstvima 50% prihvatljivih troškova za studije, 20% za radove te od 20-50% za telematičke aplikacije i servise.

Ukupna alokacija: 650 milijuna eura

Rokovi: natječaj je otvoren od 13. listopada 2016. godine, a krajnji rok za prijavu je 7. veljače 2017. godine.

Više o natječaju saznajte ovdje!

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com