Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1 UP.02.2.2.06 Otvoreni privremeni poziv
  • Objavljeno:
  • 24.01.2018.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Zdravlje, Ostalo, Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 24.01.2018.
Rok za prijavu: 18.04.2018.
Iznosi sredstava €: 14.686.666
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo, Socijalne zadruge
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo, Socijalne zadruge
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi:
1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici
3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Komponente Poziva:
- Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
- Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
- Komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
- Komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri:
– udruga/strana udruga
– vjerska zajednica
– ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici
– zaklada
– jedinica lokalne ili regionalne samouprave
– međunarodna organizacija
– vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

Planirano trajanje provedbe: od 18 do 24 mjeseca

Prihvatljivi troškovi:
1. Izravni troškovi
– izravni troškovi osoblja
– ostali izravni troškovi (troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za osobe izravno uključene u provedbu i upravljanje projektom, troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima, troškovi vanjskih usluga, troškovi promidžbe i vidljivosti, troškovi nabave opreme, troškovi adaptacije prostora)
2. Neizravni troškovi

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 110.150.000,00 HRK
– Komponenta 1: 30.000.000,00 HRK
– Komponenta 2: 30.000.000,00 HRK
– Komponenta 3: 30.000.000,00 HRK
– Komponenta 4: 20.150.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
– Komponenta 1: 380.000,00 HRK
– Komponenta 2: 380.000,00 HRK
– Komponenta 3: 380.000,00 HRK
– Komponenta 4: 380.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
– Komponenta 1: 1.500.000,00 HRK
– Komponenta 2: 1.500.000,00 HRK
– Komponenta 3: 1.500.000,00 HRK
– Komponenta 4: 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 15. lipnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com