Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (UP.02.2.2.02.)
  • Objavljeno:
  • 23.11.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Društvo i društvene znanosti, Civilno društvo, Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 22.11.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 12.000.000
Prijavitelji: Udruge, Pravne osobe
Partneri: Udruge
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

Specifični ciljevi:
Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (primjenjivo na Skupinu 1)
– Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (primjenjivo na Skupinu 2)
– Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja(primjenjivo na Skupinu 3)

Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba s pravnim statusom udruga ili savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga

Ciljne skupine:
Skupina 1: odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina
odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65;
Skupina 2: odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina
Skupina 3: odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65  godina

Prihvatljive aktivnosti:
Skupina 1:  Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom
Skupina 2:  Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom
Skupina 3:  Pružanje usluge videćeg pratitelja

Natječaj se vodi kao otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva). Financijska alokacija je 90.000.000,00 kn. 

Za skupinu 1. ukupna alokacija poziva za bespovratna sredstva iznosi  81.200.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 kn, a najviša 2.000.000.000,00 kn. Za skupinu 2. ukupna alokacija poziva na bespovratna sredstva iznosi 4.400.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi  160.000,00 kn, a najviša 1.100.000.000,00 kn. Za skupinu 3. ukupna alokacija poziva na bespovratna sredstva iznosi  4.400.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi 120.000,00 kn, a najviša 500.000,00 kn.

Rok za prijavu je 31. prosinca 2020. godine.

VAŽNO!!!

Dana 24.11.2016. došlo je do izmjene natječajne dokumentacije. Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Dana 25.11.2016.objavljen je dokument “Upute za popunjavanje prijavnog obrasca”, kojeg možete preuzeti OVDJE.

Dana 7.12.2016. došlo je do izmjene natječajne dokumentacije. Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Dana 06.03.2017.  došlo je do 3. izmjene natječajne dokumentacije. Izmjene se odnose isključivo na financijsku alokaciju odnosno na ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava, čime je vrijednost Poziva povećana s  90.000.000,00 HRK na 115.000.000,00HRK odnosno vrijednost raspoloživih sredstava u okviru Skupine 1 povećana je s 81.200.000,00 HRK na 106.200.000,00 HRK. Dokumenti su dostupni za preuzimanje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com