Razvoj e-usluga
  • Objavljeno:
  • 19.07.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Datum otvaranja natječaja: 18.07.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2019.
Iznosi sredstava €: 83.466.666
Prijavitelji: Ministarstva
Partneri: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Ukupni očekivani rezultat ovog SC 2c1 jest (do 2023. godine) povećati razinu korištenja usluga e-uprave od strane građana, što se vrednuje s obzirom na učestalost korištenja usluga e-uprave od strane pojedinaca i povećanja broja stanovnika koji komuniciraju s javnim ustanovama.

Predmet Poziva

Razvoj e-aplikacija kao što su e-Zdravlje, e-Uprava za zemljišno i prostorno planiranje, e-Kultura, e-Turizam, e-Pravosuđe, e-Uključivanje s ciljem pružanja boljih usluga građanima i povećanja produktivnosti javnog sektora, a u skladu s prioritetima za financiranje utvrđenim u Strategiji e-Hrvatska 2020.

Svrha Poziva

Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave uspostavom IKT strukture za koordinaciju komunikacije te razvojem softverskih rješenja.
Pokazatelji definirani na razini projektnog prijedloga trebaju doprinositi postizanju pokazatelja na razini Poziva. Pokazatelji neposrednih rezultata i rezultata na razini Poziva su ujedno pokazatelji rezultata navedeni u OPKK za SC 2c1.

Prihvatljivi prijavitelji

1. Ministarstvo zdravlja

2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

3. Ministarstvo kulture

4. Ministarstvo turizma

5. Ministarstvo pravosuđa

6. Ministarstvo branitelja

7. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

8. Državna geodetska uprava

Prihvatljivi partneri

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, partner mora biti:

– naveden u Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 za razdoblje do 2017. godine kao sunositelj aktivnosti

– registriran za rad/djelovanje u Republici Hrvatskoj

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 626.000.000,00 HRK. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 700.000,00 HRK, a maksimalan 132.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedlogado 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

IZMJENA 1: 01.09.2016. – Prvi ispravak natječajne dokumentacije možete preuzeti ovdje.

IZMJENA 2: 17.10.2016. – Drugi ispravak sažetka Poziva možete preuzeti ovdje.

03.08.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

U svrhu jasnijeg tumačenja Poziva Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi treću izmjenu dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Razvoj e-usluga“ (Poziv), referentna oznaka: KK.02.2.1.01.

Naglašavamo kako se krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga trećom izmjenom natječajne dokumentacije skraćuje do 31. sprnja 2018. godine.

Treća izmjena natječajne dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima te se može preuzeti ovdje.