Program INTERREG EUROPE – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga
  • Objavljeno:
  • 19.01.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Poduzetništvo, Prekogranična suradnja, Znanost i tehnologija, Ostalo, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 01.03.2017.
Rok za prijavu: 30.06.2017.
Iznosi sredstava €: 359.000.000
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Ostalo, Neprofitne organizacije
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Europske unije.

Program identificira i širi dobru praksu s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje. U teritorijalnom smislu obuhvaća cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku, te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj: podrška razvoju Kohezijske politike u smanjenju razlike razvoja , rasta i kvalitete života.

Svrha: podrška kohezijskoj politici kroz razmjenu iskustva o pojedinim tematskim ciljevima među regijama.

Operativni ciljevi Programa:

- Omogućiti kontinuirano učenje i realizaciju među akterima od regionalnog značaja, s ciljem jačanja regionalnih politika, osobito oni koji se odnose na provedbu programa u okviru cilja Ulaganje u rast i radna mjesta, a gdje je primjenjivo i u okviru Europske teritorijalne suradnje

- Podržati razmjenu iskustva i prakse među akterima od regionalnog značaja, s ciljem integriranja rezultata suradnje u regionalne politike osobito kroz programe u okviru cilja Ulaganje u rast i radna mjesta, a gdje je primjenjivo i u okviru Europske teritorijalne suradnje

Razine sufinanciranja:

- javna tijela 85%

- privatne neprofitne organizacije 75%

- platforme za razmjenu politika 100%

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 359 milijuna EUR za međuregionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, ekonomije s niskom razinom ugljika te okolišne i resursne učinkovitosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

- tijela javne vlasti

- zakonodavna tijela (tijela regulirana javnim pravom)

- privatna neprofitna tijela.

Prihvatljive aktivnosti:

- jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija

- jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća

- podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima

- zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 01. ožujka 2017.g, a Obrazac za prijavu kao i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017.g. prijenosom dokumenata na web stranicu programa (https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f).

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.