Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa KK.07.4.2.05 Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 31.10.2017.


Tema/sektor: Promet, Infrastruktura
Datum otvaranja natječaja: 31.10.2017.
Rok za prijavu: 31.10.2018.
Iznosi sredstava €: 1.323.529.410
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Specifični cilj: Financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Prihvatljivi prijavitelj:
- luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (unaprijed definirani prijavitelji)

Prihvatljive aktivnosti:
- Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
– Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti
– Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
– Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
– Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti, a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
– Stručni nadzor građenja
– Promidžba i vidljivost
– Upravljanje projektom i administracija
– Neovisna revizija projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 176.470.588,00  HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.175.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 58.800.000,00 HRK

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 31. listopada 2017.g.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com