Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I i II), Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije KK.07.4.2.04; Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 12.06.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Promet
Datum otvaranja natječaja: 12.06.2017.
Rok za prijavu: 12.10.2017.
Iznosi sredstava €: 3.733.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Specifični cilj: promicanje održive regionalne i lokalne mobilnosti kroz izradu prometnih regionalnih masterplanova koji će biti osnova za daljnji razvoj i planiranje projekata.

Ovaj ograničeni poziv namijenjen je dvjema grupama prijavitelja.

Grupu prijavitelja A čini:
– Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., Park stara Trešnjevka, 10000 Zagreb

Grupu prijavitelja B čine:
– Sisačko – moslavačka županija, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak
– Bjelovarsko – bilogorska županija, Ulica dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

Prihvatljive aktivnosti:

1. Izrada prometnog masterplana:
– Aktivnosti prikupljanja podataka i identifikaciju relevantnih dionika;
– Analiza postojećeg stanja;
– Izrada prometnog modela;
– Definiranje ciljeva i mjera;
– Definiranje prioritetnih projekata.

2. Provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za prometni masterplan:
– Određivanje sadržaja strateške studije;
– Izrada strateške studije;
– Osnivanje i rad Povjerenstva;
– Izrada izvješća o provedenom postupku te Programa praćenja;
– Provođenje javnih konzultacija (uvida), prikupljanje i obrada relevantnih očitovanja tijela i institucija;
– Ostale mjere informiranja i konzultiranja šire i zainteresirane javnosti.

3. Promidžba i vidljivost:
- provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).

4. Upravljanje projektom i administracija:
- Ugovaranje vanjskih stručnjaka koji obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt;
– Aktivnosti osoblja prijavitelja/korisnika i (ako je primjenjivo) partnera na projektu vezane uz: upravljanje aktivnostima projekta; administracija i tehnička koordinacija; izrada dokumentacije za nadmetanje; financijsko upravljanje; izvještavanje; Davanje potrebnih informacija vezanih uz promet u županiji; Sudjelovanje na radnim sastancima; Ostale aktivnosti za koje je moguće utvrditi da su povezane s aktivnostima izrade strateške dokumentacije (regionalnih prometnih masterplanova) i nužnost istih za provedbu projekta, s tim da isti ne smiju biti obuhvaćeni aktivnostima ugovorenih vanjskih stručnjaka

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 28.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti grupi prijavitelja A: 16.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti grupi prijavitelja B: 6.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 12. listopada 2017.g

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.