Poziv za sufinanciranje izrade analize izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske KK.07.1.1.03
  • Objavljeno:
  • 16.05.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Promet, Infrastruktura
Datum otvaranja natječaja: 16.05.2017.
Rok za prijavu: 14.07.2017.
Iznosi sredstava €: 133.333
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Ovaj ograničeni poziv namijenjen je tvrtki Hrvatske ceste d.o.o, Vončinina 3, 10 000 Zagreb.

Opći cilj: poboljšanje dostupnosti cestovne mreže TEN–T i pristupa cestama mreže TEN–T, čime se osigurava integracija s postojećom sekundarnom i tercijarnom mrežom. Ulaganje u regionalnu integraciju sa sveobuhvatnom i osnovnom TEN–T mrežom osigurat će pogodnosti velikih mreža za urbana i ruralna područja, čime se omogućava bolja povezanost i mobilnost ljudi i dobara diljem Hrvatske i s ostatkom EU–a. Poboljšana dostupnost će doprinijeti teritorijalnoj koheziji i smanjenju regionalnih nerazmjera, čime se regijama i privatnim gospodarskim subjektima u Hrvatskoj omogućava bolja konkurentnost u širem europskom okviru kao i povećano korištenje multimodalnih rješenja.

Specifični cilj: Izrada analize izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog poziva su:
– Izrada analize izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske koja uključuje analizu troškova i koristi za EU sufinancirane projekte;
– Promidžba i vidljivost;
– Upravljanje projektom i administracija.

Krajnji rok prijave: 14. lipnja 2017.g.

 Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.