Podrška programima usmjerenim mladima UP.02.1.1.04 Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 06.07.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Zapošljavanje, Ostalo, Civilno društvo, Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 05.07.2017.
Rok za prijavu: 11.09.2017.
Iznosi sredstava €: 1.600.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ustanove, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Povećati socijalnu uključenost mladih.

Specifični ciljevi:
– Potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
– Povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade;
– Prevencija nasilja među mladima;
– Unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih;
– Potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Ciljne skupine:
– Mlade osobe u dobi od 15 do 29 godine;
– Stručnjaci koji rade s mladima.

Prihvatljivi prijavitelj:
– udruga;
– savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
– jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Prihvatljivi partneri:
– udruga;
– savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
– jedinica lokalne i regionalne samouprave;
– javna ustanova;
– zaklada.

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima:
– Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija;
– Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih;
– Grupa aktivnosti 3: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice;
– Grupa aktivnosti 4: Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja;
– Grupa aktivnosti 5: Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja;
– Grupa aktivnosti 6: Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih;
– Grupa aktivnosti 7: Promidžba i vidljivost.

Skupina 2: Osnivanje i djelovanje centara za mlade:
– Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija;
– Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade;
– Grupa aktivnosti 3: Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.000.000,00 HRK
– Skupina 1. 9.000.000,00 HRK
– Skupina 2. 3.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore:
– Skupina 1. 150.000,00 HRK
– Skupina 2. 1.000.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:
– Skupina 1. 700.000,00 HRK
– Skupina 2. 1.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 11. rujna 2017.g.

VAŽNO - Dana 18. kolovoza 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 1. Izmjenu natječajne dokumentacije! Dokument s izmjenama, kao i nova  pročišćena VAŽEĆA verzija Uputa za prijavitelje te predloška Ugovora dostupni su za preuzimanje!

Izmjena natječajne dokumentacije
Upute za prijavitelje – 18.08.2017. – VAŽEĆA VERZIJA 
Posebni uvjeti ugovora – 18.08.2017. VAŽEĆA VERZIJA

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com