Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
  • Objavljeno:
  • 28.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Energija, Poduzetništvo, Poljoprivreda, Turizam
Datum otvaranja natječaja: 27.03.2017.
Rok za prijavu: 13.10.2017.
Iznosi sredstava €: 4.000.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Prihvatljivi prijavitelji:

- općine i

- gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

Prihvatljive aktivnosti:

- izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada;

- izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada;

- izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Izrada ili izmjena i dopuna dokumenta prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora:

1. poljoprivreda

2. ribarstvo

3. šumarstvo

4. industrija

5. turizam

6. trgovina

7. promet

8. obrtništvo

9. građevinarstvo

10. informatika

11. energija

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.1.1. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. g. do 28. srpnja 2017. g.

18.5. VAŽNO!! OBAVIJEST O IZMJENAMA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.1.1.  Izmjene natječaja i ostali dokumenti dostupni su za preuzimanje.

OBAVIJEST: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve zainteresirane da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 28.07.2017. na 13.10.2017. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.