Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
  • Objavljeno:
  • 24.04.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 24.04.2017.
Rok za prijavu: 10.09.2017.
Iznosi sredstava €: 266.666
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Prihvatljivi prijavitelji: 
– mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove);
– fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti: 
– obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15);
– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: 
– Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK;
– Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK;
– Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK;
– Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK;
– Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine;
– Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 HRK;
– Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 10. studeni 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.