Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.); Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 04.09.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 04.09.2017.
Rok za prijavu: 31.03.2018.
Iznosi sredstava €: 3.333.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

Ciljne skupine: djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana  ili na drugi odgovarajući način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja.

Partnerske organizacije (škole) su dužne donijeti Odluku ili drugi odgovarajući dokument u kojem će biti navedeni kriteriji određivanja ciljnih skupina i dokumenti kojima se dokazuju isti. Prilikom provjere na licu mjesta od strane nadležnog tijela (PT), Korisnik bespovratnih sredstava dužan je ustupiti na uvid navedenu Odluku/ dokument, kao i popratne dokazne dokumente kojima se utvrđuje provjera predloženih kriterija.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja.

Prihvaatljivi partneri: Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.), sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu i to:

Prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, no ne mora nužno biti osnovana od strane Prijavitelja tog Projekta (vodeće partnerske organizacije).

Prihvatljivi troškovi:
– Trošak kupnje hrane/trošak školskog obroka
– Administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja
– Tehnička pomoć.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 25.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci. Sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2017. – 2018.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com