Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. UP.03.2.1.03; Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 14.06.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 14.06.2017.
Rok za prijavu: 21.07.2017.
Prijavitelji: Ostalo
Partneri: Razvojne agencije, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj Poziva: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje

Ciljne skupine Poziva: Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 320.000.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:
1. do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.
2. do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola
3. do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola

Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi:
– 5% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH
– 8% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH
– 15% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH
– 20% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/2017).

Partnerstvo na projektu je obavezno. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu sa redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu.

Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti:
– drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja
– regionalne i lokalne razvojne agencije.

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su u jedan element: Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika.

Prihvatljive aktivnosti na razini elementa:
– provedbe postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju;
– provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi;
– rad pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika;
– aktivnosti povezane s upravljanjem i provedbom projekta;
– aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću.

Krajnji rok prijave: 21. srpnja 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.