Natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica
  • Objavljeno:
  • 25.11.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija
Tema/sektor: Mladi
Datum otvaranja natječaja: 25.11.2016.
Rok za prijavu: 09.01.2017.
Prijavitelji: Neprofitne organizacije
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet natječaja: zaklada Schüler Helfen Leben (SHL) traži prijavitelje za pružanje podrške projektima za mlade u odabranim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Srbija) s posebnom pažnjom na projekte usmjerene na izazove u kontekstu migracija i imigracija mladih – mladih izbjeglica, povratnika, tražitelja azila itd.

Opći cilj natječaja je jačanje civilnog društva, sa fokusom na socijalno, ekonomski i politički minorizirane i ugrožene grupe.

Prihvatljivi prijavitelji su partneri SHL-a s neprofitnim organizacijama iz odabranih država.

Prihvatljive aktivnosti:

  • integracija i sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici
  • utjecaj na životne uvjete (siromaštvo, nedostatak perspektive) ciljanih grupa
  • poticanje sudjelovanja u političkom životu i podizanje razine svijesti o situaciji ciljanih skupina osnažujući civilno društvo

Financijska alokacija po pojedinoj intervenciji je između 100.000 i 150.000 eura, a financiranje je moguće na razdoblje ne duže od 3 godine.

Rok za prijavu na ovaj natječaj je 9. siječnja 2017. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.