Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv KK.01.1.1.04; Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 14.06.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Znanost i tehnologija, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 13.06.2017.
Rok za prijavu: 02.10.2017.
Iznosi sredstava €: 21.128.000
Prijavitelji: Instituti, Fakulteti, Ostalo
Partneri: Instituti, Fakulteti, Ustanove
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije. Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3, doprinijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenog sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovom preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Svrha: povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u RH.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 158.460.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.080.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: 
– znanstvena organizacija – znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri MZO-u;
– prijavitelj mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljive aktivnosti:
– izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a;
– zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta;
– diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima itd.);
– izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta;
– aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.);
– upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.);
– aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.);
– aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela.

Krajnji rok prijave: 2. listopada 2017.g.

20.07.2017. VAŽNA OBAVIJEST:
U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta “Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv”, referentna oznaka: KK.01.1.1.04., izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga s 01.09.2017. godine na 02.10.2017. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.