NAJAVA: Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza I. (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 3.333.333
Prijavitelji: Udruge, Zadruge, Instituti, Fakulteti, Ostalo, Neprofitne organizacije

Cilj: socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života pripadnika marginaliziranih skupina kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima i projektima OCD-a.

Specifični cilj: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije

Prihvatljive aktivnosti:

- organizacija i provedba aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za pripadnike ranjivih skupina;

- stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnike u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije;

- promotivne aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti ranjivih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva koje djeluju  u području kulture i umjetnosti.

Indikativan iznos financijske omotnice: 25.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je prosinac 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je srpanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.