NAJAVA: Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 5.333.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo

Cilj:

- unaprijediti transparentnost planiranja i trošenja sredstava iz javnih izvora na lokalnim razinama kroz osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta OCD-a za pružanje učinkovite potpore građanima u donošenju odluka na lokalnim razinama;

- unaprjeđenje suradnje ODC-a i lokalnih tijela javne vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima;

- unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za praćenje postupaka javne nabave na lokalnoj razini.

Specifični cilj:

- razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera;

- jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Prihvatljive aktivnosti:

- razvijanje i provedba programa mentorstva za lokalne OCD-e za njihovo aktivno i učinkovito uključivanje u procese donošenja odluka i mobiliziranja građana za participativno odlučivanje;

- razvijanje i provedba edukativnih programa usmjerenih predstavnicima lokalnih vlasti i organizacijama civilnoga društva za participativno odlučivanje;

- edukacije lokalnih OCD-a o postupcima javne nabave i uočavanju nepravilnosti u postupcima javne nabave;

- jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a za praćenje transparentnosti postupaka javne nabave;

- izrada inovativnih alata u borbi protiv korupcije u javnoj nabavi.

Prihvatljivi prijavitelji:

- organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;

- javne ustanove;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Indikativan iznos financijske omotnice: 40.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je rujan 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je ožujak 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.