NAJAVA: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Iznosi sredstava €: 4.488.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Partneri: Ostalo

Cilj: povećanje uključenosti predškolske djece iz skupina u socio-ekonomski nepovoljnom položaju u predškolske ustanove.

Specifični cilj: omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju.

Prihvatljive aktivnosti: subvencioniranje troškova uključivanja djece iz skupina u socio-ekonomsko nepovoljnom položaju u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Prihvatljivi prijavitelji:

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potencijalni partneri:

- dječji vrtići.

Indikativan iznos financijske omotnice: 33.660.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  400.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  800.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je rujan 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je svibanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.