Najava: Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje (6iii2.4); Ograničeni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 18.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Iznosi sredstava €: 1.773.333
Prijavitelji: Ostalo

Cilj: cilj je unaprijediti postojeća i uspostaviti nova oporavilišta za divlje životinje s odgovarajućom opremom, smještajnim i karantenskim prostorima, kako bi se osigurala odgovarajuća skrb za bolesne ili ozlijeđene strogo zaštićene životinje iz prirode i zaplijenjene ili oduzete divlje životinje iz ilegalnog prekograničnog prometa i trgovine u svim regijama Hrvatske s ciljem povratka u prirodu ili korištenja u okviru in situ programa očuvanja.

Prihvatljive aktivnosti

Shema je osmišljena za sufinanciranje projektnih aktivnosti koje, kroz razvoj (izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju) i opremanje objekata oporavilišta za divlje životinje, osiguravaju odgovarajuće zbrinjavanje i skrb o strogo zaštićenim životinjama koje su pronađene bolesne ili ozlijeđene u prirodi i o zaplijenjenim divljim životinjama iz ilegalnog prekograničnog prometa i trgovine u svim regijama Hrvatske. Kroz ograničeni postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga bit će pozvane institucije i organizacije, odabrane ili ovlaštene prema Zakonu o zaštiti prirode, koje će u projektnim prijavama demonstrirati razvijeni radni plan pojedinog oporavilišta, kako bi se osigurala odgovarajuća skrb za divlje životinje, sa svim relevantnim planiranim aktivnostima. Dodjela bespovratnih sredstava obavljat će se na temelju specifičnih kriterija za različite vrste objekata: oporavilišta i karantenske objekte. Shema je namijenjena za tijela koja su sposobna i imaju kapacitete za provođenje aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje i skrb o strogo zaštićenim životinjama i divljim životinjama zaplijenjenim ili oduzetim u ilegalnom prekograničnom prometu i trgovini.

Prihvatljivi korisnici:

Oporavilišta za divlje životinje odobrena ili ovlaštena prema Zakonu o zaštiti prirode za pružanje skrbi o životinjama

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 15.498.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore iznosi 85,00%

Indikativni datum objave Poziva je 30. rujna 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.