Najava: Sanacije odlagališta komunalnog otpada; Otvoreni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 17.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo, Zaštita prirode i okoliša
Iznosi sredstava €: 13.333.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada što će doprinijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja neadekvatnog gospodarenja otpadom.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti su vezane uz gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, nadzor građevinskih radova, tehničku pomoć te vidljivosti i upravljanje projektom.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Indikativni iznos financijske omotnice: 94.117.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.875.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum objave Poziva: 31. svibnja 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.