NAJAVA: Razvoj medija zajednice (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mediji, Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 4.080.000
Prijavitelji: Ostalo

Cilj: socijalno uključivanje ranjivih skupina kroz povećanje njihove vidljivosti i aktivno sudjelovanje u stvaranju medijskog sadržaja.

Specifični cilj:

- borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina;

- borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljive aktivnosti:

- organiziranje i provedba edukacijskih programa i aktivnosti na temu medijske pismenosti i obrade sadržaja o ranjivim skupinama;

- proizvodnja i distribucija medijskih sadržaja;

- razvoj suradničkih platformi.

Prihvatljivi prijavitelji: nakladnici medija – pravne osobe upisane u odgovarajući registar (knjiga koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija, knjiga pružatelja elektroničkih publikacija, knjiga neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa, registar tiskovina).

Indikativan iznos financijske omotnice: 30.600.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 450.000,000 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je prosinac 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je srpanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.