NAJAVA: Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice – faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 2.533.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo, Neprofitne organizacije

Cilj: povećati lepezu usluga OCD-a od općeg interesa za građane kroz unaprjeđenje suradnje OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora te povećanje iskorištenosti javnih prostora za društveni i kulturni život u gradovima.

Specifični cilj:

- razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera;

- jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Prihvatljive aktivnosti:

- razvoj i provedba programa (društveno) kulturnih centara i OCD-a koji doprinose razvoju zajednice u prostorima u javnom vlasništvu;

- mali adaptacijski zahvati, odnosno uređenje prostora u javnom vlasništvu za organiziranje aktivnosti OCD-a.

Prihvatljivi prijavitelji:

- organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj filantropije);

- javne ustanove;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Indikativan iznos financijske omotnice: 19.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 700.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je prosinac 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je srpanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.