NAJAVA: Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Iznosi sredstava €: 4.000.000
Prijavitelji: Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge poslodavaca, Sindikati, Ostalo

Cilj: podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola.

Specifični cilj: modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje.

Prihvatljive aktivnosti:

- osmišljavanje izbornih i drugih sadržaja koji podupiru autonomiju škole i stvaranje partnerstva škola na lokalnoj razini za provedbu strukovnih sektorskih kurikuluma;

- razvoj i primjena kurikuluma škole ustanova za strukovno obrazovanje, razvojnih planova/zajedničkih akcijskih planova sa socijalnim partnerima na sektorskoj/regionalnoj/lokalnoj razini vezanih uz uvođenje novih sadržaja u odgojno-obrazovni proces;

- razvoj novih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje te ishoda učenja čime će se doprinijeti ispunjenju potreba za kompetencijama vezanih uz novu tehnologiju i/ili suočavanje sektora s gospodarskim promjenama na regionalnoj razini;

- analize potreba nastavnika u ustanovama za strukovno obrazovanje za stručnim usavršavanjem, a s ciljem unapređenja kapaciteta nastavnika / ustanova za strukovno obrazovanje za razvoj i provedbu novo uvedenih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje;

- razvoj inovativnih načina usavršavanja za nastavnike strukovnih predmeta;

- povećanje kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za izvođenje praktične nastave;

- uvođenje/proširenje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim aktivnostima i učenju, u skladu sa zahtjevima novo uvedenih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržajima odgojno obrazovnog procesa.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove strukovnog obrazovanja.

Potencijalni partneri:

- ustanove strukovnog obrazovanja;

- socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (regionalni/sektorski ogranci strukovnih/sektorskih udruženja, udruga poslodavaca, komora i/ili sindikata);

- jedinice lokalne i regionalne samouprave; nevladine organizacije;

- mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja posluju na lokalnoj/regionalnoj razini; visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, bez obzira na vlasništvo).

Indikativan iznos financijske omotnice: 30.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  700.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2. 500.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je prosinac 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je lipanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.