NAJAVA: Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Iznosi sredstava €: 2.040.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Partneri: Udruge, Osnovne škole, Ostalo

Cilj: povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.

Specifični cilj: omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju.

Prihvatljive aktivnosti:

- sufinanciranje provedbe izvanškolskih aktivnosti: programi produženog boravka, izvannastavne aktivnosti usmjerene ka socijalnoj integraciji učenika pripradnika romske nacionalne manjine, učenje hrvatskog jezika.

Prihvatljivi prijavitelji:

- jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave.

Potencijalni partneri:

- dječji vrtići i osnovne škole;

- udruge.

Indikativan iznos financijske omotnice: 15.300.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu definirati će se u natječaju, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  500.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je rujan 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je travanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

minimalni iznos potpore će se definirati u natječaju

Planirano razdoblje provedbe projekata u okviru ove operacije  je 4 godine

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.