Program LIFE
  • Objavljeno:
  • 20.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 28.04.2017.
Rok za prijavu: 14.09.2017.
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti.

Cilj LIFE programa: doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Potprogram OKOLIŠ ima tri prioritetna područja:

- Okoliš i učinkovitost resursa (demonstracijski; pilot);

- Priroda i biološka raznolikost (najbolje prakse; demonstracijski; pilot);

- Upravljanje okolišem i informacije (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija).

Potprogram KLIMATSKE AKTIVNOSTI ima tri prioritetna područja:

- Ublažavanje klimatskih promjena (najbolje prakse; demonstracijski; pilot);

- Prilagodba klimatskim promjenama (najbolje prakse; demonstracijski; pilot);

- Upravljanje i informacije na području klime (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija).

Najviša stope EU sufinanciranja je 60% prihvatljivih troškova, osim za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ gdje je moguće i do 75% za projekte koji se bave prioritetnim staništima ili vrstama u svrhu provedbe Direktive 92/43/EEZ ili vrstama ptica koje prioritetom za financiranje smatra Odbor za prilagođavanje tehničkom i znanstvenom napretku.

Rokovi za podnošenje prijava za tradicionalne projekte razlikuju se po prioritetnim područjima, a podnose se putem eProposal online alata.

Rokovi prema Europskoj komisiji:

Klima – 7. rujan 2017. g.

Okoliš i učinkovitost resursa – 12. rujan 2017. g.

Priroda i biološka raznolikost – 14. rujan 2017. g.

Upravljanje okolišem i informiranje – 14. rujan 2017. g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.