NAJAVA: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 11.662.500
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Udruge, Razvojne agencije, Ostalo, Neprofitne organizacije

Cilj:
- poduprijeti projekte koji će povećati opće mogućnosti za zapošljavanje te umanjiti opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina.
– povećati socijalnu uključenost i zapošljivost nezaposlenih korisnika prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.

Specifični cilj:
- borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina;
– borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljive aktivnosti:
- razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih;
– razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina, poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti;
– aktivnosti koje pridonose većoj zapošljivosti, socijalnoj uključenosti te integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada;
– aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti nezaposlenih korisnika prava i usluga u sustavu socijalne skrbi;
– educiranje stručnjaka iz različitih sektora za rad s nezaposlenim korisnicima socijalne pomoći i usluga u sustavu socijalne skrbi;
razvoj i širenje socijalnog mentorstva.

Prihvatljivi prijavitelji:
 -nevladine i neprofitne organizacije;
– javne institucije (isključujući ministarstva i Vladine urede);
– jedinice lokalne i regionalne samouprave;
– lokalne i regionalne razvojne agencije;
– međunarodne i međuvladine organizacije.

Indikativan iznos financijske omotnice: 99.918.750,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 350.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je kolovoz 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.