NAJAVA: Podrška programima usmjerenim mladima – faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 1.600.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo

Cilj:

- povećanje socijalne uključenost mladih kroz poticanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena;

- informiranje mladih i pružanje usluga savjetovanja o temama koje ih se tiču;

- poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu;

- poticanje razvoja društvenog poduzetništva i samozapošljavanja mladih;

- unapređivanje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada;

- preveniranje socijalne isključenosti i nasilja među mladima.

Specifični cilj:

- borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina;

- borba protiv svih oblika diskriminacije

Prihvatljive aktivnosti:

- informiranje i savjetovanje, razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada;

- aktivnosti usmjerene mladima u riziku od socijalne isključenosti, poticanju aktivnog sudjelovanja u zajednici, prevenciji nasilja među mladima;

- podizanje svijesti javnosti o potrebi usklađenosti obrazovanja i kompetencija s potrebama tržišta rada, osnaživanje mladih za angažiranost u različitim aktivnostima organizacija civilnog društva u svrhu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Prihvatljivi prijavitelji:

organizacije civilnog društva;

- ustanove u području rada s mladima;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Indikativan iznos financijske omotnice: 12.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je lipanj 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je siječanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.