NAJAVA: Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 (Ograničeni postupak/trajni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 8.400.000
Prijavitelji: Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ustanove

Cilj:

- daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih;

- osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Specifični cilj: poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Prihvatljive aktivnosti:

- jačanje kapaciteta stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih usluga, te osiguranje održivosti usluga;

- razvoj i pružanje odnosno proširivanje usluga za djecu, mlade i obitelji te koordinacija s drugim relevantnim pružateljima socijalnih usluga u zajednici;

- aktivnosti usmjerene na promociju alternativnih oblika skrbi, senzibilizaciju i osvještavanje šire javnosti, stručnjaka i roditelja o potrebama i zaštiti prava djece i mladih  u riziku od izdvajanja iz obitelji, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djece i mladih s problemima u ponašanju te njihovih obitelji.

Prihvatljivi prijavitelji: 13 državnih domova socijalne skrbi (7 za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 6 za djecu i mlade s problemima u ponašanju).

 Potencijalni partneri:

- javne ustanove koje pružaju socijalne uslugekojima je osnivač javnopravno tijelo;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

- organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje imaju važeći ugovor s MDOMSP o pružanju socijalnih usluga.

Indikativan iznos financijske omotnice:  63.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je veljača 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je n/p. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.