NAJAVA: Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena
  • Objavljeno:
  • 21.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo, Energetska učinkovitost
Iznosi sredstava €: 2.666.667
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Ostalo

Predmet: ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Prihvatljivi prijavitelj: vlasnik ribarskog plovila.

Prihvatljive aktivnosti:

- ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;

- revizije i sustavi energetske učinkovitosti;

- studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

Prihvatljivi troškovi povezani s hidrodinamikom trupa plovila:

- troškovi nabave mehanizama za stabilnost kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac kojima se pridonosi poboljšanju pomorstvenosti i stabilnosti plovila;

- troškovi vezani uz upotrebu netoksičnih proizvoda za suzbijanje obrastanja, kao što je bakreni premaz radi smanjenja trenja;

- troškovi vezani uz kormilarski uređaj, kao što su sustavi za kontrolu kormilarskog uređaja i višestruka kormila za smanjenje aktivnosti kormila ovisno o vremenskim uvjetima i stanju mora;

- troškovi testiranja rezervoara kao osnova za poboljšanje hidrodinamike.

Prihvatljivi troškovi povezani s poboljšanjem pogonskog sustava plovila:

- energetski učinkovitih propelera, uključujući pogonska vratila;

- katalizatora;

- energetski učinkovitih generatora kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin;

- pogonskih elemenata koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora kao što su jedra, zmajevi, vjetrenjače, turbine ili solarne ploče;

- poprečnih propelera;

- opreme koja se koristi kod prilagodbe motora za upotrebu biogoriva;

- ekonometara, sustava za upravljanje gorivom i sustava za praćenje;

- sapnica za poboljšanje pogonskog sustava.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja u ribolovni alat i opremu:

- prelaska s povlačnog na alternativni ribolovni alat;

- preinaka povlačnog ribolovnog alata;

- nabave opreme za nadzor povlačnog ribolovnog alata.

Prihvatljivi troškovi povezani s ulaganjima u cilju smanjenja potrošnje električne i termalne energije:

- troškovi ulaganja u poboljšanje sustava za hlađenje, zamrzavanje ili izolaciju za plovila kraća od 18 m;

- troškovi ulaganja u poticanje ponovne upotrebe topline na plovilu pri čemu se toplina zadržava i ponovno upotrebljava za ostale pomoćne operacije na plovilu.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti i studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila:

- troškovi revizije i sustava energetske učinkovitosti;

- ulaganja u studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Ukupan iznos sredstava: 20.000.002,00 HRK.

Indikativni datum objave natječaja je rujan 2017.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.