Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, za mikro, male i srednje korisnike
  • Objavljeno:
  • 30.05.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Datum otvaranja natječaja: 29.05.2017.
Rok za prijavu: 31.07.2017.
Iznosi sredstava €: 24.000.000
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Pravne osobe, Fizičke osobe
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Svrha: povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:
– fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike;
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru;
– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi su:
– p
rihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi nematerijalni troškovi i
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:
– t
roškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
– troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
– troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Lista prihvatljivih troškova prema Prilogu 9. natječajne dokumentacije: Ulaganje u građenje /rekonstrukciju i/ili opremanje:
– Objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko;
– Objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa i jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
– Centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
– Objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu, punjenje i pakiranje  pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru s pripadajućom vanjskom i unutarnjom infrastrukturom
– Ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade;
– Objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
– Objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade
– Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
– Kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
– Prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) 1305/2013

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:
– za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
– za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 180.000.000,00 HRK

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 31. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.