Najava: Mjera 19 – LEADER – CLLD, Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Udruge
Partneri: Udruge, Ostalo

Prihvatljivi korisnici: odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s područja LAG-a koji su odabrani za sudjelovanje u projektu suradnje.

Prihvatljivi troškovi:

- priprema aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi putovanja i smještaja tijekom traženja partnera za suradnju;

- troškovi prijevoda, simultanog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.;

- specifična znanja vezana uz djelokrug planiranog projekta suradnje) i provedba aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi provedbe međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH;

- troškovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje – između država članica ili s trećim državama).

Prihvatljivi partneri: lokalne akcijske grupe te lokalna javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom području koji provode neku vrstu lokalne razvojne strategije, unutar ili izvan EU.

Indikativni datum objave natječaja je 2. svibnja 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je 3. srpnja 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.