Najava: Mjera 16 – Suradnja, Podmjera 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Ostalo, Pravne osobe

Prihvatljivi korisnici:

– pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja

– proizvođačke grupe i organizacije

– druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici

Prihvatljivi troškovi:

– tekući troškovi suradnje

– promotivne aktivnosti

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.