Najava: Mjera 16 – Suradnja, Podmjera 16.2. Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Udruge, Udruge poslodavaca, Zadruge, Ostalo

Prihvatljivi korisnici:

- udruge proizvođača

- proizvođačke grupe/organizacije i zadruge iz poljoprivrednog sektora

- operativne skupine

Prihvatljivi troškovi:

- troškovi istraživanja i razvoja (laboratorijska ispitivanja, terenska ispitivanja, istraživanja tržišta, studije izvedivosti, razvoj ambalaže za izradu novog proizvoda ili procesa)

- tekući troškovi suradnje uključujući materijalne troškove i troškove vezane uz opremu, objekte, zemljište itd.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.