Najava: Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Ostalo

Prihvatljivi korisnici:

- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva

- javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (državne, regionalne i lokalne javne ustanove)

- jedinice lokalne samouprave i civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša.

Prihvatljivi troškovi:

- ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica;

- uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta;

- nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka);

- izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri;

- obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu;

- ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore: od 600,00 do 150.000,00 EUR.

Intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova.

Indikativni datum objave natječaja je 18. rujna 2017. godine. Indikativni datum krajnjeg roka prijave je 20. studeni 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.