NAJAVA: Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, Podmjera 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. Osposobljavanje savjetnika
  • Objavljeno:
  • 01.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Poljoprivreda
Iznosi sredstava €: 200.000
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Prihvatljivi troškovi:

1. vanjsko organiziranje tečajeva

- trošak sudjelovanja na tečaju osposobljavanja (kotizacija i sl.)

- putovanje, smještaj i dnevnice za savjetnike

2. ad hoc tečajevi

- trošak stručnih osoba/predavača: plaće/naknade, putni troškovi, dnevnice predavača)

- materijalni troškovi: troškovi izrade nastavnih planova i programa, troškovi za pripremu materijala za obuku (nastavni materijali i oprema potrebna za obuku) i troškovi evaluacije

- putni troškovi, smještaj i troškovi dnevnica za savjetnike

- troškovi usluga: iznajmljivanje (dvorane, tehničke opreme i sl.), administrativni troškovi itd.

Maksimalna vrijednost potpore za osposobljavanje savjetnika je 1.500.000,00 HRK tijekom tri godine.

Teme osposobljavanja podmjere 2.3.:

- višestruka sukladnost, bolje i kvalitetnije upravljanje zemljištem, poljoprivredne prakse vezane za klimu i okoliš, agro-okolišna plaćanja, područja Natura 2000 i područja velike prirodne vrijednost, ekološki uzgoj, očuvanje prirodnih staništa divlje flore i faune i zaštita divljih ptica;

- učinkovitost resursa, korištenje obnovljivih izvora energije, inovativnih, okolišno održivih ili poboljšanih tehnika proizvodnje, inovativnih tehnologija, razvoj poslovanja i marketinga i druga relevantna pitanja, uključujući inovativne pristupe, dobre prakse i informacije iz rada EIP-a o poljoprivrednoj produktivnost i održivosti;

- održivo gospodarenje šumama i druga relevantna pitanja; provedba smjernica Natura 2000 za šume i druga okolišna pitanja, osnove Kyoto protokola gospodarenja šumama i promjene u korištenju zemljišta i šumarstva; šumske bolesti, štetnici i strane invazivne vrste, certificiranje šuma, inovativni pristupi u organizaciji i upravljanju šumskim radovima i sigurnosti u šumarstvu i sječi kao i obnovljivi izvori energije – šumska biomasa.

Popis tema je indikativan i nije konačan. Daljnja specifikacija biti će određena godišnjim planom provedbe mjere 02 na temelju analize potreba za osposobljavanjem.

Indikativni datum objave natječaja je 1. veljače 2017. godine. Indikativni datum krajnjeg roka prijave je 3.  travnja 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.