Na putu do smanjenja rizika od katastrofa Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 26.10.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Datum otvaranja natječaja: 24.10.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama podizanjem svijesti zajednice o smanjenju rizika od katastrofa u svrhu stvaranja otpornijih zajednica na postojeće i buduće rizike.

Specifični cilj: Jačanje svijesti ciljnih skupina projekta o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.

Prihvatljivi prijavitelj:
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Prihvatljive aktivnosti:
- Kupovina teretnog vozila i prikolice te usluga sastavljanja edukacijskog vozila
– Simulator potresa
– Edukacijski modeli simulacije katastrofa za potrebe Dana SROK-a i za škole koje sudjeluju u projektu
– Sudjelovanje zaposlenika DUZS-a i zaposlenika AzOO-a na edukaciji učitelja o primjeni priručnika i brošure u nastavi
– Sudjelovanje učitelja na edukaciji učitelja o primjeni priručnika i brošure u nastavi
– Usluga istraživanja učinka edukacije učenika o SROK-u
– Usluge marketinške agencije za organizaciju i održavanje Dana SROK-a i posjeta županijskim središtima
– Sudjelovanje zaposlenika DUZS-a na Danima SROK-a i na posjetima županijskim središtima
– Izrada i distribucija edukacijskog materijala/brošura i priručnika.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.330.929,91 HRK

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com