Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017.g.
  • Objavljeno:
  • 01.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Zdravlje, Kultura, Društvo i društvene znanosti, Zapošljavanje, Ostalo, Civilno društvo, Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 01.03.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Prijavitelji: Udruge
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za projekte, koji su odobreni i/ili ugovoreni s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom, nadležnim ministarstvom ili drugim ugovornim tijelom:

1. u sklopu natječaja iz sljedećih programa do dana 31.12.2016. godine:

- Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.

- Program Europa za građane

- Program Media 2007

- Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti

- Program za cjeloživotno učenje

- Program Mladi na djelu

- Program Kultura 2007. – 2013.

- Program Erasmus Mundus

2. u sklopu natječaja iz sljedećih programa do dana 31.12. 2023. godine:

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

- Program Obzor

- Program Erasmus +

- Program Europa za građane

- Program Zdravlje za rast ( Treći višegodišnji program EU u području zdravstva)

- Program o pravima, jednakosti i građanstvu

- Program Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva

- Program Potrošač

- Program Kreativna Europa

- Program Zapošljavanje i socijalne inovacije

- Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.

- Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.

- Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.

- Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.

- Program URBACT 2014-2020

- Program Interreg VC 2014-2020

 -Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

3. u sklopu natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta te Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije.

Grad Zagreb može dodijeliti sredstva za sufinanciranje provedbe pojedinog projekta do iznosa od 300.000,00 HRK, a najviše do 50 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja nositelja projekta i/ili partnera u projektu.

Iznimno, ukoliko u projektu Grad Zagreb sudjeluje kao nositelj ili jedan od partnera, koji osigurava financijska sredstva, iznos sredstava koje Grad Zagreb osigurava u projektu umanjuje se od gore navedenog  iznosa.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge i organizacije civilnog društva.

Područja sufinanciranja:

- Branitelji iz domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca ii. Svjetskog rata i civilnih invalida rata

- Sustav civilne zaštite

- Kultura

- Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

- Socijalna zaštita

- Zaštita zdravlja

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.