Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu
  • Objavljeno:
  • 01.02.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo, Civilno društvo
Datum otvaranja natječaja: 01.02.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Prijavitelji: Udruge
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2017. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;

- donacije i sponzorstva;

- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,

- jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);

- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),

- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

- da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;

- da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;

- da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

- moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

- moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

- da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;

- da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.