Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – 2017.g.
  • Objavljeno:
  • 13.04.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Turizam
Datum otvaranja natječaja: 13.04.2017.
Rok za prijavu: 15.11.2017.
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Fizičke osobe, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: prikupljanje prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma u Gradu Zagrebu.

Korisnici: 
– mikro, mala i srednja trgovačka društva;
– obrti;
– zadruge;
– djelatnosti slobodnih zanimanja;
– fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba.

Iznimno korisnici mogu imati sjedište izvan područja Grada Zagreba, a ulažu na području Grada Zagreba i imaju ili planiraju zaposliti najmanje dva radnika sa prebivalištem u Gradu Zagrebu.

Razvoju turizma i obogaćivanju turističke ponude doprinose:
– inovacije u turizmu;
– razvoj turističkih proizvoda (zdravstveni, kulturni, poslovni, ciklo, eno, gastro, sportski, pustolovni i dr.);
– unapređenje kvalitete obiteljskog smještaja kroz promociju i brendiranje;
– događanja (kulturna, zabavna, sportska, eno, gastro i dr.);
– edukacije kadrova u turizmu i ugostiteljstvu;
– drugi programi/projekti značajni za razvoj turizma i obogaćivanje turističke ponude u gradu Zagrebu.

Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje troškova programa/projekata:
– unapređenja ukupne turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama;
– koji doprinose stvaranju novih ili razvoju postojećih turističkih proizvoda;
– organizacije događanja (najam prostora, najam i nabava opreme i materijala vezanih za organizaciju i dr.);
– brendiranja i promocije prijavljenog programa/projekta;
– realizacije drugih programa/projekata koji doprinose poticanju razvoja turizma i obogaćivanju turističke ponude Grada Zagreba.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK

Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50% ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.

Krajnji rok prijave: 15. studeni 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.