Jačanje socijalnog dijaloga – faza III. UP.04.2.1.03; Otvoreni privremeni poziv
  • Objavljeno:
  • 01.06.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Civilno društvo
Datum otvaranja natječaja: 31.05.2017.
Rok za prijavu: 01.08.2017.
Iznosi sredstava €: 2.400.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge poslodavaca, Sindikati, Razvojne agencije, Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Instituti, Ustanove, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Svrha: jačanje socijalnog dijaloga.

Opći cilj: povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj: unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Ciljane skupine:
– s
indikat; udruga sindikata više razine; udruga poslodavaca; udruga poslodavaca više razine
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvojne agencije kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirane su u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture-JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; javne ustanove u čijem djelokrugu je zapošljavanje i/ili rad i/ili radni odnosi i/ili sigurnost na radu i/ili zaštita na radu i/ili prava radnika; udruge; znanstvene organizacije i javna visoka učilišta.

Prihvatljivi prijavitelji:
– socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– razvojna agencija kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture – JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prihvatljivi partneri:
– socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine;
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture – JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta;
– javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika;
– udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave;
– znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH;
– javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Prihvatljive aktivnosti:
– upravljanje projektom i administracija;
– jačanje sektorskog socijalnog dijaloga i sektorskih socijalnih vijeća;
– osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera;
– analiza, istraživanje i praćenje socijalnog dijaloga;
– jačanje  kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera kroz međunarodnu suradnju, sudjelovanje u međunarodnim  udruženjima socijalnih partnera, na EU i globalnoj razini te međunarodnim oblicima radničke participacije;
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 18.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 1. kolovoza 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.