Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar KK.06.4.2.27
  • Objavljeno:
  • 16.04.2018.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 05.04.2018.
Rok za prijavu: 05.07.2018.
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj Poziva: usklađivanje aglomeracija Zabok i Zlatar s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Prihvatljivi prijavitelji: Zagorski vodovod d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:
- izgradnja i sanacija sustava javne odvodnje
– izgradnja crpnih stanica, prijelaza i priprema za kućne priključke
– izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 321.355.962,44 HRK

Krajnji rok prijave: 5. srpnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za navedene natječaje javite se na info@eu-projekti.com.