Identifikacija i kartiranje morskih staništa KK.06.5.1.02 Ograničeni postupak
  • Objavljeno:
  • 03.08.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 03.08.2017.
Rok za prijavu: 18.09.2017.
Iznosi sredstava €: 11.333.333
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: povećanje dostupnosti podataka o morskoj bioraznolikosti odnosno o rasprostranjenosti obalnih i pridnenih morskih staništa u području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom koji su preduvjet za uspostavu i provedbu odgovarajućih mjera
praćenja i očuvanja, u skladu s Direktivom o staništima i Okvirnom direktivom o morskoj strategiji.

Svrha: identificirati i kartirati obalna i pridnena morska staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom te izraditi cjelovitu kartu obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom obalnom moru i epikontinentalnom pojasu.

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP).

Prihvatljive aktivnosti:
– aktivnosti vezane uz izradu Karte morskih staništa
– aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustava u primjerima dobre prakse u postupcima kartiranja staništa, modeliranja, analize i obrade podataka za djelatnike Prijavitelja
– provedba mjera promidžbe i vidljivosti projekta
– upravljanje projektom.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 85.000.000,00 HRK

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 85%

Krajnji rok prijave: 18. rujna 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com